Skip to content

Veel gestelde vragen

Aanleg en infill kunstgrasvelden

Er is veel discussie over het gebruik van rubberkorrels als infill op kunstgrasvelden. Welke infill wordt er gebruikt op de nieuwe kunstgrasvelden op De Braak?

Er komen in totaal vier kunstgrasvelden en vier natuurgrasvelden op de nieuwe campus. De twee velden die als eerste worden aangelegd, komen op de locatie waar voorheen de velden van Oranje-Zwart lagen. De aanleg van deze twee kunstgrasvelden is in april 2019 gestart.
Eind mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er in de toekomst geen vermalen auto- en vrachtwagenbanden (rubbergranulaat) meer zal worden ingestrooid op de gemeentelijke sportvelden. Nieuwe of te vervangen kunstgrasvelden krijgen een alternatieve infill. Op de twee nieuwe velden op De Braak wordt synthetisch rubber (TPE) gebruikt.

Waarom was al gestart met de aanleg van de kunstgrasvelden toen nog niet duidelijk was welk type infill voor het kunstgras zou worden gebruikt?

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de velden zijn inderdaad medio april gestart. De onderbouw/constructie die nodig is voor de velden kan al gemaakt worden en staat los van het type infill waarover eind mei een besluit is genomen.  We willen de velden op tijd klaar hebben voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Bovendien is het om prijstechnische redenen gunstiger om de aanleg buiten het ‘hoogseizoen’ van de aanleg van velden te doen.

Bouw Dr.-Knippenbergcollege

Wanneer wordt gestart met de bouw van het nieuwe Dr.-Knippenbergcollege?

In juli/augustus 2019 wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied waar het nieuwe schoolgebouw komt. Daarna zal in november 2019 de bouw van start gaan. Die bouwperiode zal ongeveer anderhalf jaar duren.

Moet er voor de bouw van het Dr.-Knippenbergcollege geheid worden?

Op dit moment wordt onderzocht welke funderingspalen nodig zijn voor de bodem ter plaatse. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven of er geheid of geboord moet worden voor de fundering.

Wat gebeurt er met de achterblijvende locaties van OMO Scholengroep Helmond?

Op dit moment is dat nog onbekend. De gemeente moet het ontwikkelingstraject hiervoor nog opstarten.

Verbinding en toegang bewoners Bakelsedijk

Blijft de verbindingsweg achter de huizen van de Bakelsedijk in tact? En daarmee ook de inrit naar de garages aan de achterzijde?

De toegangsweg achter de huizen aan de Bakelsedijk blijft behouden. Het exacte traject van deze toegangsweg is nu nog niet bekend. Dat is afhankelijk van het ontwerp van de buitenruimte waarmee we in de zomer van 2019 aan de slag gaan.

Soms gebeurt het dat er een bal in een van de tuinen komt, dat is op zich geen probleem. Echter de mensen klimmen over het hek de tuin in om de bal te halen. Hierdoor worden hekwerken beschadigd. Hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?

De gemeente zal dit onder de aandacht brengen van de architect/landschapsarchitect van de buitenruimte.

Wat gebeurt er eventueel met de coniferen die tegen de verbindingsweg achter de huizen staan?

De coniferen zullen waarschijnlijk verdwijnen, maar daar komen nieuwe bomen voor terug. Ook dit is afhankelijk van het nog op te stellen ontwerp van de buitenruimte.

Worden de hekken tussen de tuinen van de bewoners en de voetbalvelden vervangen?

Alle hekwerken worden in zijn geheel vervangen.

Hoe zit het met de toegankelijkheid van de velden achter de Bakelsedijk? Nu is het afgesloten en is het verboden om over het hek te klimmen en gebruik te maken van deze velden. Maar hoe wordt de toegang in de toekomst geregeld?

Het is de bedoeling is dat Campus De Braak een open campus wordt waar iedereen gebruik van kan maken. Het ontwerp van de buitenruimte en de toekomstige beheerorganisatie (parkmanagement), bepalen uiteindelijk de toegang tot het terrein. Dat is nu nog niet bekend. Vooralsnog worden rondom beide velden hekwerken aangebracht.

Eind maart 2018 is er een bijeenkomst geweest voor omwonenden. Als bewoners van de Bakelsedijk hebben we toen aangegeven dat we graag willen meedenken over de toegangsweg aan de achterzijde van onze woningen. De gemeente zou ons uitnodigen voor een inspraakavond daarover. We hebben echter niets meer gehoord en nu zijn we alweer ruim een jaar verder.

We willen onze excuses aanbieden voor de lange radiostilte die we hebben laten vallen. Het maken van het ontwerp van de buitenruimte gaat echter pas deze zomer van start en loopt tot eind van 2019. In die ontwerpperiode zullen we de bewoners van de Bakelsedijk uitnodigen voor een overleg over de toegangsweg achter de woningen.

Daarnaast willen we een bewonersgroep samenstellen met vertegenwoordigers van direct omwonenden en bewoners van de omliggende wijken. Deze groep betrekken we bij de stappen die we zetten in de ontwikkeling van De Braak. We denken daarbij aan ca. tien deelnemers en twee bijeenkomsten per jaar. Daarin bespreken we de stand van zaken en de aandachtspunten die vanuit bewoners van belang zijn.
Heb je zin en tijd om deel te nemen in deze bewonersgroep en vind je het leuk om als vertegenwoordiger van jouw buurt of wijk op te treden? Stuur dan even een mail naar campusdebraak@helmond.nl en wij nemen contact met je op.

Overige bouwprojecten op De Braak

Wanneer start de bouw van het zwembad?

De start van de bouw van het zwembad is gepland voor het tweede kwartaal in 2020.

Wat gebeurt er met de rest van De Braak?

De gemeente wil voor de zomer 2019 een gebiedsvisie ontwikkelen voor de rest van De Braak, fase 2 genaamd. Dat bepaalt wat er met het gebied en de bestaande functies zal gaan gebeuren.