Skip to content

Planning

Globale planning vanaf 2020

Eind 2019: start van de bouw van het Dr.-Knippenbergcollege

Begin 2020: het voorlopig ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie en buitenruimte is klaar

3e kwartaal 2020:

  • bouwrijp maken van de grond waar de multifunctionele sportaccommodatie komt
  • sloop van de accommodatie van voetbalclub Mulo
  • aanleg van het multifunctionele kunstgrasveld 

Eind 2020: start van de bouw van het zwembad

1e kwartaal 2021: start van de bouw van de multifunctionele sportaccommodatie

4e kwartaal 2021: ingebruikname nieuw gebouw van het Dr.-Knippenbergcollege en van het nieuwe zwembad

 2e kwartaal 2023: 

  • aanleg van de buitenruimte en de sportvelden
  • ingebruikname multifunctionele sportaccommodatie

3e kwartaal 2023:

  • ingebruikname nieuwe (stadion)voetbalveld in multifunctionele sportaccommodatie
  • sloop stadion en de accommodatie van voetbalclub Helmondia
  • aanleg van de laatste vier sportvelden en het afronden van de buitenruimte 

1e kwartaal 2024: aanleg van het groen en beplanting op de campus 

2e kwartaal 2024: Sport- en beleefcampus de Braak is klaar!