Skip to content

Aanbesteding Realisatie MFSA

Op 16 januari jl. is de Europese niet openbare aanbesteding Realisatie Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) Campus De Braak Helmond gestart met de selectiefase.

Op Campus De Braak realiseert de Gemeente Helmond een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid worden beleefd en gestimuleerd, voor nu en voor de toekomst.

Om dit te realiseren werkt Gemeente Helmond samen met verschillende partners, namelijk BVO Helmond Sport, amateurvoetbalvereniging SV De Braak, Praktijkschool en sportzalen OMO (Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs) en fysiotherapeut  JVDI de Fysioclub.

De opdracht is verdeeld over drie percelen. Bouwkundig, E-installaties en W-installaties. Per perceel worden vijf partijen geselecteerd.

De deadline voor het indienen van aanmeldingen is 21 februari 2022, waarna op 14 maart 2022 de selectiebeslissing voor alle percelen bekend zal worden gemaakt.

De aanbesteding loopt via de digitale tendertool CTM Solution via deze link.