Sport

De innovatieve multifunctionele sportaccommodatie op de Campus omvat een sporthal, een stadion en ruimtes voor onderwijs, amateursport en zorgverleners. Het hoofdveld en de andere velden worden gebruikt door zowel Helmond Sport als door de amateurverenigingen (breedtesport en topsport) en scholen. De hal biedt ruimte aan (binnen) sportverenigingen. Het terrein krijgt een volledig nieuwe inrichting waar duurzaamheid en elkaar ontmoeten centraal staan. Het sportcomplex wordt opener en toegankelijker. Maatschappelijke functies krijgen een prominente rol, waardoor het stadiongedeelte minder op de voorgrond treedt. Voor de breedtesport betekent de nieuwe samenwerking meer mogelijkheden voor sterke verenigingen en kansen voor innovatie en participatie. De moderne en duurzame faciliteiten vergroten de levensvatbaarheid van de clubs.