Skip to content

Sport

In de multifunctionele sportaccommodatie die op Sport- en beleefcampus De Braak verrijst, komt een aantal functies samen: het stadion als thuisbasis voor Helmond Sport, onderwijshuisvesting voor de Praktijkschool Helmond, een NOC*NSF sporthal, enkele gymzalen, de accommodatie voor de amateurvoetballers van SV De Braak en voor JvdI De Fysioclub. Rondom de sportaccommodatie komen sportvelden en is er ruimte voor individuele sport en ontspanning.

Iconisch gebouw

Het team van architecten bestaande uit MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD is verantwoordelijk voor het ontwerp voor de multifunctionele sportaccommodatie en de buitenruimte op de campus. Het gebouw vormt een opvallend icoon en vormt één geheel met het omliggende park. Aan de beide lange zijden van het stadion zijn verschillende functies geclusterd. Deze combinaties van functies versterken elkaar, maar er is ook voldoende aandacht voor de eigen identiteit van de verschillende organisaties. Aan de ene zijde zijn de Praktijkschool, de ruimtes en businessclub van Helmond Sport en De Fysioclub geclusterd. En aan de andere zijde de sporthal, amateurvoetbalaccommodatie en de jeugdopleiding en het supportershome van Helmond Sport. Hiermee ontstaat ruimte om een gebouw met twee ‘gezichten’ te ontwerpen. 

Sportvelden en individuele sport

Het omliggende terrein krijgt een volledig nieuwe inrichting waar duurzaamheid en elkaar ontmoeten centraal staan. Naast nieuwe sportvelden rondom de multifunctionele sportaccommodatie, komen er routes voor recreatie, zoals  wandelen of hardlopen.
In augustus 2019 zijn de eerste twee nieuwe kunstgrasvelden op Campus De Braak in gebruik genomen voor voetbaltrainingen en -wedstrijden.

Samenwerking verenigingen

Voor de breedtesport brengt Campus De Braak meer mogelijkheden voor innovatie en participatie. De sportverenigingen zullen de moderne en duurzame faciliteiten delen en intensiever samen gaan werken. Vanaf voetbalseizoen2020-2021 zijn Helmondia en Mulo gefuseerd tot één nieuwe club: SV De Braak

Impressie ontwerp Campus De Braak vogelvlucht
Impressie multifunctionele sportaccommodatie