Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) realiseert op de Campus een nieuw toekomstbestendig schoolgebouw voor het Dr.-Knippenbergcollege (mavo/havo/vwo) en voor de Praktijkschool Helmond. Die laatste school wordt ondergebracht in de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie. ‘De Knip’ krijgt een bijzonder mooi gebouw waar nu nog voetbalvelden van Mulo liggen. Het gaat om meer dan een nieuw gebouw. Het wordt een plek voor nieuwe vormen van onderwijs in een sportieve en inspirerende omgeving. Waar jongeren prettig, gezond en veilig kunnen opgroeien. Bijna 2000 leerlingen verbeteren op de Campus hun prestaties door een breder en rijker educatief, sportief en cultureel leeraanbod. De multifunctionele sportaccommodatie biedt stageplekken (bijvoorbeeld horeca) en een uitdagende omgeving voor de leerlingen. Onderwijsruimten worden op wedstrijddagen gebruikt als ontvangst- en werkruimtes voor media en stewards van Helmond Sport. Alle innovatieve voorzieningen bieden inspiratie en ruimte voor nieuwe vormen van onderwijs. Waar samenwerking en gezamenlijk gebruik van de faciliteiten een vanzelfsprekendheid is.