Algemeen

Campus De Braak wordt de ontmoetingsplek in Helmond voor sporten, onderwijs en gezondheid. Het wordt een plek waar dit allemaal bij elkaar komt op een moderne campus. Een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex. Een campus met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad: een plek waar altijd iets te doen is en waar mensen graag verblijven.

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) – Dr. Knippenberg College + Praktijkschool

Gemeente Helmond

SV De Braak

BVO Helmond Sport

JVDI FysioClub

Vul onder aan de pagina het vragenformulier in of meld je  aan voor de nieuwsbrief onder aan de pagina.

Fase 1 bestaat uit de ontwikkeling van de MFSA, Buitenruimte (inclusief de voetbalvelden van SV de Braak) en het Dr. Knippenberg College. Fase 1 is op dit moment vol in ontwikkeling.

Fase 2 moet nog verder worden ontwikkeld. De planvorming is gestart. Het zwembad valt onder fase 2 en wordt op dit moment al gebouwd.

Ja, het huidige stadion van Helmond Sport wordt pas gesloopt na de realisatie van de MFSA. SV de Braak blijft voetballen op het sportpark, JVDI behoud zijn locatie tijdens de bouw en de school is vanaf september 2021 geopend. De winkel blijft open.    

Campus De Braak wordt een ontmoetingsplek voor alle Helmonders. Naast de school, verenigingen en Helmond Sport kan er worden gewandeld, gesport en worden er andere activiteiten georganiseerd die niet verbonden zijn aan een vereniging. De Campus is er voor iedereen.

Omliggende wijken en bewoners worden via CampusCafe’s geïnformeerd over de ontwikkelingen van het project en waar nodig worden bewoners betrokken. 

Ze krijgen een prachtig complex als buur waar inwoners (volwassenen én de jeugd) zelf volop gebruik van kunnen maken. Doordat de campus veel meer een parkuitstraling krijgt zullen bewoners van de omliggende wijken naar verwachting sneller sporten en verblijven in en rond het sportpark.

Fysiotherapeut behandelt meisje
JVDI FysioClub

Veiligheid en bouwwerkzaamheden

Campus De Braak wordt een ontmoetingsplek met veel activiteiten via de school, SV De Braak, Helmond Sport, cliënten van JVDI en mensen die het park bezoeken. Door de grote toeloop op het park is er een grote sociale controle. Daarnaast is er veel aandacht binnen het project voor de veiligheid en overlast, hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp van de Campus.

Ook vanuit Parkmanagement wordt hier naar gekeken ins samenwerking met de afdeling veiligheid vanuit de gemeente.

De veiligheidsregio is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het plan om de veiligheid in en rondom de campus te waarborgen. Zo is er vanuit veiligheidsperspectief veel aandacht gegeven in het ontwerp van de campus voor het goed kunnen omgaan met risicowedstrijden van Helmond Sport.

U kunt het antwoordformulier onder aan de pagina invullen. Dan nemen we contact met u op. 

Werkzaamheden Knippenberg College

Buitenruimte

Er komen meerdere plekken op de Campus waar fietsen gestald kunnen worden. Verder zijn er fietsroutes voorzien op de campus.

Ja. Als gevolg van de ontwikkelingen in het gebied is het helaas wel noodzakelijk dat een aantal bomen wordt gerooid. Gelukkig worden niet alle bomen gerooid en blijft een deel van de bomenstructuur gehandhaafd. De bomen aan de randen van het project; Bakelsedijk, Rembrandtlaan en Piet van Bokhovenpad blijven nagenoeg allemaal staan. In het nieuwe plan zijn ook bomen voorzien. Er wordt een divers assortiment aan bomen geplant zowel in soorten als in vormen. Denk dan aan meerstammige-, hoogstam- en beveerde bomen. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de begroeiing op de campus. We streven naar een groene campus.

Plattegrond Fase 1

Multifunctionele Sportaccomodatie

MFSA staat voor Multifunctionele Sportaccommodatie. In de MFSA worden vier partijen gehuisvest op het gebied van onderwijs, sport en gezondheid. Het gaat om Helmond Sport, Praktijkschool Helmond, JVDI de Fysioclub en SV De Braak.

Voorbereidingen: vierde kwartaal 2022

Startbouw: eerste kwartaal 2023

Vierde kwartaal 2024

Het Dr. Knippenbergcollege gaat hier de sportlessen geven, OMO is eigenaar van de sporthal. Daarnaast zal er ook door de partners en verschillende verenigingen gebruik worden gemaakt van de sporthal. Deze is daarvoor beschikbaar gesteld in de avonden en weekenden.

Helmond Sport
JVDI de FysioClub
SV De Braak
OMO (Praktijkschool Helmond en Dr. Knippenbercollege)

MFSA De Braak Helmond
Impressie MFSA

Zwembad

Naar verwachting kan het zwembad na de zomer van 2023 in gebruik worden genomen.

Zie impressie foto rechts.

Impressie Zwembad

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle vorderingen