Skip to content

Bodemsanering perceel nieuwe Dr.-Knippenbergcollege

Aan de rand van sportpark de Braak is na bodemonderzoek een verontreiniging aangetroffen.

Er zijn verschillende stoffen (zink, cadmium en pcb) aangetroffen boven de geldende norm. Een deel van deze verontreiniging bevindt zich in de zuidoostelijke hoek van het perceel waar het nieuwe Dr.-Knippenbergcollege wordt gebouwd. De verontreiniging brengt geen risico’s met zich mee voor mens of milieu. Dat geldt zowel voor het voormalige gebruik als voetbalveld van Mulo als voor het toekomstig gebruik als schoolplein. De grond is namelijk altijd afgedekt geweest met gras, verhardingen of beplanting. De herkomst van de verontreiniging is niet bekend.

Volgens voorschriften vanuit de Wet bodembescherming, wordt de bodem in oktober gesaneerd. Hierbij zal een deel van de verontreiniging volledig worden weggehaald. Een ander deel wordt afgedekt met schone grond.
Deze verontreiniging is naar verwachting onderdeel van een grotere verontreiniging in de bodem. Verwacht wordt dat deze doorloopt op de aangrenzende percelen van de gemeente en derden.
De bodemsanering heeft geen gevolgen voor de planning. Na het bouwrijp maken van de locatie, zal in november de bouw van het Dr.-Knippenbergcollege van start gaan.