Skip to content

Bouw Multifunctionele Sportaccommodatie van start

Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2018 door alle partners van Campus De Braak is op 17 april het officiële startschot van de bouw van de nieuwe multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) gegeven. Na 5 jaar intensieve voorbereiding samen met de architect, adviseurs en partners is dit een historisch moment in de ontwikkeling van Campus De Braak.

Wethouder Harrie van Dijk startte de feestelijke bijeenkomst met de woorden: “Op deze plek zal op zeer korte termijn een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport in een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex worden gerealiseerd. Door deze ontwikkeling maken we meer ruimte voor topsport en talentontwikkeling, stimuleren we inwoners om aan de slag te gaan met hun gezondheid en bevorderen de sociale cohesie- omdat sporten verbindt.”

Partners
De MFSA wordt de nieuwe huisvesting voor Helmond Sport, JVDI de Fysioclub, de Praktijkschool Helmond en de amateurvoetbalvereniging SV De Braak. In de MFSA is ook een sporthal voorzien die door de leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege wordt gebruikt en door de sportverenigingen die nu nog gebruik maken van sporthal De Braak.

Onthulling
Samen met jeugdvoetballers van SV De Braak, Helmond Sport én leerlingen van de praktijkschool werd het bouwbord onthuld wat de officiële start van de bouw markeerde.

Vervolg
In januari van dit jaar is de realisatie van de MFSA gegund aan de aannemer Wijnen Bouwgroep B.V. te Someren, Megens Installaties B.V. te Druten en Elektro Vogels te Helmond. Nadat het bouwterrein bouwrijp is gemaakt en alle voorbereidingen voor het heien zijn getroffen, is de bouw nu echt van start gegaan. Zomer 2024 zal de MFSA door de aannemer worden opgeleverd, waarna de toekomstige gebruikers de MFSA kunnen gaan inrichten. Eind 2024 zal de MFSA in gebruik worden genomen.