Skip to content

Bouwrijp maken terrein MFSA gestart

Vanaf 9 januari is de aannemer gestart met de werkzaamheden om het toekomstige terrein voor de MFSA bouwrijp te maken. Tijdens deze werkzaamheden worden de voetbalvelden waar de MFSA wordt gebouwd ontmanteld (staan niet op bijgaande afbeelding).

Alle hekwerken, veldverlichting, beplanting en verhardingen worden verwijderd. Ook ondergronds worden alle kabels en leidingen verwijderd of verlegd.

 

Er wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd (blauw omcirkeld op bijgaande afbeelding). Deze toegangsweg wordt vooralsnog aangelegd met oude betonklinkers. Dit om te voorkomen dat de nieuwe klinkers al beschadigd worden gedurende de bouw. De locatie van de toegangsweg is al wel daar waar in de toekomst de definitieve weg komt te liggen. Ter zijner tijd, bij het ‘woonrijp’ maken, wordt de bestrating vervangen door nieuwe klinkers. 

Ook het middelste parkeerveld wordt tijdens deze werkzaamheden aangelegd (1 op bijgaande afbeelding). De docenten van het Dr. Knippenbergcollege kunnen na afronding daarvan gedurende de bouwfase van de MFSA daar parkeren. Onder dit parkeerveld wordt een waterberging aangebracht. Het regenwater dat in de toekomst op de verharding en op de MFSA valt kan voor een deel op deze locatie in de bodem infiltreren. Dat is beter voor het klimaat.

De toekomstige afrit voor uitsupporters (2 op bijgaande afbeelding), die tevens gebruikt kan worden door scholieren van het Dr. Knippenbergcollege, wordt ook in deze fase aangelegd. Zo kunnen scholieren ook tijdens de bouwfase (en uiteraard daarna) veilig de school bereiken. Deze afrit wordt, in tegenstelling tot de eerder genoemde toegangsweg, wel al definitief bestraat met nieuwe klinkers. Dit kan omdat over deze weg geen bouwverkeer zal komen.

Tenslotte worden dit voorjaar de eerste nieuwe bomen op Campus De Braak aangeplant.

Partners Campus De Braak druk bezig met uitwerking laatste onderdelen plannen

Met de start van het bouwrijp maken komt de realisatie van de MFSA op Campus De Braak steeds dichterbij. Dit betekent voor de partners dat ook zij de laatste onderdelen van hun plannen duidelijk moeten krijgen. Hierbij valt te denken aan inventaris, facilitaire zaken, WiFi aanleg, maar ook aan interne beveiliging, BHV, enz. We wensen iedereen veel succes met alle voorbereidingen.

Verder hopen we dat SV de Braak het veldgebruik voor trainingen en wedstrijden de komende periode zo soepel mogelijk en zonder te veel overlast voor de leden kan plannen. Een ding is duidelijk, er komt een mooie en moderne accommodatie voor terug.