Skip to content

Campus de Braak goed voorbeeld tegengaan leegstand maatschappelijk vastgoed

Sport- en (be)leefcampus De Braak is opgenomen in de folder ‘Maak werk van leegstand’ van BrabantAdvies als een van de goede voorbeelden in de aanpak van (maatschappelijk) vastgoed. Om leegstaand sportvastgoed beter te benutten, biedt gebruik voor andere doeleinden dan sport uitkomst. Met het aanpakken van leegstand hebben gemeenten én provincie een uitgelezen kans om hun doelen op het gebied van duurzaamheid, aantrekkelijke omgeving en sociaal krachtige wijken concreet te maken.

Waarom is Sport- en (be)leefcampus een goed voorbeeld?

‘Een bestaande locatie wordt benut en verder uitgebouwd. Daarnaast is de maatschappelijke meerwaarde groot. Er wordt uitdrukkelijk gekeken naar de bijdrage van het sportpark voor de wijk. Het park dient openbaar toegankelijk te zijn, zodat iedere inwoner er gebruik van kan maken. Doelen zijn om de gezondheid en sociale kwaliteit binnen de wijken te verbeteren. Het moet gemakkelijk worden voor inwoners om op het terrein te komen sporten. Zo wordt nadrukkelijk een verbinding gelegd tussen sportverenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De folder is hier te vinden.