Skip to content
Impressie ontwerp Campus de Braak zijaanzicht
Ontwerp van MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD

Campus De Braak een stap dichter bij

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het sterk verouderde sportpark De Braak, samen met partners in de stad, om te bouwen tot Sport- en Beleefcampus De Braak. Met deze campus willen zij de stad Helmond – en in het bijzonder de drie aangrenzende wijken – een sociale en sportieve impuls te geven. Een campus die groei mogelijk maakt: in persoonlijke ontwikkeling, in een gezonde leefstijl, in het samen doen en in het elkaar ontmoeten. De nieuw te bouwen MFSA met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding. De verwezenlijking van deze droom dreigde eerder dit jaar vroegtijdig stuk te lopen.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college vervolgens een ultieme poging gedaan om de realisatie van de MFSA vlot te trekken en te komen tot nieuwe afspraken met alle betrokken partijen, inclusief HS, zodat alsnog de Sport- en Beleefcampus mét alle partners nog binnen handbereik zou komen. Onder leiding van de onafhankelijk procesbegeleider, de heer Van Merrienboer, zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd om te bezien of de verschillen van inzicht tussen partijen overbrugd konden worden en het project met alle partners door kon gaan.

Wij zijn enorm blij en trots dat het gelukt is om met alle partners tot een gedragen oplossing te komen. Het voorliggende ontwerp vormt een gedragen en stevig fundament voor het verwezenlijken van onze droom. Alle partners zijn enthousiast over het ontwerp – dat in veel opzichten zelfs beter is dan het vorige ontwerp. De overeenstemming die nu gevonden is, draagt wel een prijs: alle partijen hebben offers moeten brengen; in ambities, in de uitvoering van hun programma, in financiële of in andere zin. De aanvullende afspraken met Helmond Sport zorgen ervoor dat Helmond Sport een duurzame partner in de exploitatie van de MFSA is en blijft.

De nieuw te bouwen MFSA met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding en komt hiermee weer een stap dichterbij. De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over het voorstel om hier een besluit over te nemen.

Impressie ontwerp Campus De Braak vogelvlucht
Ontwerp Campus De Braak van MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD
Impressie buitenruimte Campus de Braak
Impressie buitenruimte van MoederscheimMoonen Architects + FaulknerBrowns Architects + CULD