Skip to content

Definitief Ontwerp MFSA en Buitenruimte gereed

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het definitief maken van de ontwerpen. Er is rekening gehouden met de openstaande wensen van de verschillende partners. Deze zijn zoveel mogelijk in het definitieve ontwerp verwerkt.

Het Definitief Ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) wijkt in hoofdlijnen niet af van het eerder gepresenteerde Voorlopig Ontwerp. In overleg met Helmond Sport zijn we wel tot een uitbreiding van het supportershome kunnen komen. Ook zijn hoofdkeuzes voor materialisering in overleg met de partners gemaakt.

Ook voor de Buitenruimte geldt dat het Definitieve Ontwerp niet veel verschilt van het Voorlopig Ontwerp. Wel wordt op verzoek van SV De Braak afgezien van het realiseren van een tribune bij het hoofdveld en wordt in de Buitenruimte een pannakooi toegevoegd. In het DO zijn elementen van het Athletic Skills Model (ASM) toegevoegd. Zo worden in de rondgang speelse trappen en paden aangelegd. Ook wordt een van de parkeerplaatsen, die gebruikt zal worden voor thuiswedstrijden van Helmond Sport, optimaal benut door belijning en voorzieningen aan te brengen zodat daarop 3×3 basketbal en voetbal mogelijk is wanneer Helmond Sport geen thuiswedstrijd speelt. Met ASM kunnen bezoekers van jong tot oud belangrijke vormen van bewegen (balanceren, klimmen, gooien, vangen en springen) beoefenen. De buitenruimte wordt een omgeving die uitnodigt tot beweging en sport.

Bekijk alle afbeeldingen via https://campusdebraak.nl/media/