Skip to content

Doorkijkje planning komende jaren

Nadat mei 2021 de raad is geïnformeerd over het Voorlopig Ontwerp en deze definitief is gemaakt is de afgelopen periode gewerkt aan het Definitief Ontwerp.

Het Definitief Ontwerp voor zowel de multifunctionele sportaccommodatie (MFSA), Buitenruimte (fase 1) en zwembad (fase 2) is gereed. De raad is begin december geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief. 

Komende maanden wordt gewerkt aan het technisch ontwerp van de verschillende ontwerpen. Het definitieve ontwerp wordt verder uitgewerkt samen met de partners. Het technisch ontwerp zal in Q2 2022 gereed zijn.

We geven in dit bericht een globaal doorkijkje naar de planning voor de komende jaren.

Q1 2022

De aanbesteding van de MFSA wordt vanaf 2022 opgestart.

Start bouw zwembad!

Q2 2022

We starten met het bouwrijp maken van de plek voor de bouw van de MFSA. Eerst wordt onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. De kans dat er iets gevonden wordt is klein. Maar we nemen toch het zekere voor het onzekere. Vervolgens vindt ook archeologisch onderzoek plaats. Daarna worden vier sportvelden ontmanteld. Dit betekent dat alle hekwerken, verlichting, beregening en verharding worden verwijderd. Er wordt een nieuwe, tijdelijke, toegangsweg naar het Dr. Knippenbergcollege gerealiseerd. Voor fietsers is al een tijdelijke afrit vanaf de Rembrandtlaan aangelegd.

In de zomer van 2022 worden er twee nieuwe velden gerealiseerd. Ten eerste het multifunctionele veld, dit is een kunstgrasveld en is klaar in augustus 2022. Kinderen van het Dr. Knippenberg gaan op dit veld gymmen en de leden van SV De Braak trainen en wedstrijden voetballen. 
Tegelijkertijd wordt het huidige hoofdveld van SV De Braak gedraaid en opnieuw aangelegd, dit wordt het nieuwe veld 2. Dit natuurgrasveld is bespeelbaar vanaf zomer 2023. 

Q3 en Q4 2022

In Q3 2022 wordt gestart met de bouw van de MFSA. De bouw zal meer dan een jaar duren en is klaar in Q1 2024. Wanneer de bouw eind 2023 flink is gevorderd, starten we met de aanleg van de Buitenruimte. Nadat de MFSA in gebruik is genomen in de zomer van 2024, wordt het oude stadion gesloopt (eind zomer 2024) en worden ook op die vrijgekomen plek de laatste 3 nieuwe natuurgras voetbalvelden aangelegd. Deze mogen een jaar lang groeien. Dus voor het oog is de Campus dan gereed. Maar eind 2025 is alles gereed en bespeelbaar4

Q1 2023

Bouw MFSA

Q2 2023

Bouw MFSA

Veld 2 van SV De Braak dat in de zomer van 2022 is aangelegd kan nadat het een jaar niet gebruikt is bespeeld worden. 

Q3 en Q4 2023

Bouw MFSA

Q1 en Q2 2024

Bouw MFSA gereed
Oplevering MFSA
Inrichting MFSA
Verhuizing gebruikers MFSA

Als de MFSA gereed is kan ook de openbare ruimte rondom de MFSA aangelegd worden. Alle kabels en leidingen worden aangelegd, de parkeerplaats aan de Rembrandtlaan en de openbare ruimte rondom de MFSA. Daarnaast wordt het hoofdveld (kunstgras) van Helmond Sport in deze periode aangelegd. 

Q3 2024

MFSA is gereed voor ingebruikname in de zomer van 2024. De wedstrijden van Helmond Sport worden vanaf seizoen 24-25 in de nieuwe MFSA gespeeld, de leden van SV De Braak kunnen hun biertje in de nieuwe kantine drinken en gebruik maken van de nieuwe kleedkamers, leerlingen van de praktijkschool hebben een nieuwe school en ze kunnen samen met de leerlingen van het Dr. Knippenberg College gymmen in de nieuwe gymzalen en als laatste heeft de FysioClub JVDI een nieuwe locatie. 

Q4 2024

MFSA is in deze periode volledig in gebruik. In het najaar van 2024 wordt het oude stadion gesloopt en de openbare ruimte in het zuidelijke gedeelte van de Campus aangelegd. 

Q1 2025

Aanleg velden 1, 6 en 7 van SV De Braak. Dit zijn allemaal natuurgrasvelden, deze moeten een jaar lang stil liggen voordat ze bespeeld mogen worden. in Q1 2026 is de Campus volledig gebruiksklaar.  

Q1 2026

Velden 1, 6 en 7 van SV De Braak zijn bespeelbaar.

Campus De Braak is gereed!

overzicht fase 1 en fase 2
overzicht fase 1 en fase 2 van Campus de Braak
Dr. Knippenberg College

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle vorderingen