Skip to content

Doorkijkje planning komende jaren

Nadat vorig jaar de ontwikkelingen rond Campus de Braak tot stilstand kwamen, kunnen we nu in volle vaart weer verder.

Het Voorlopig ontwerp voor zowel de MFSA, Buitenruimte (fase 1) en zwembad (fase 2) is gereed.

Komende maanden wordt gewerkt aan het definitief maken van de verschillende ontwerpen. In deze fase worden de nog openstaande aandachtspunten van de verschillende partners en gebruikers zoveel mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt. Alles wordt maatvast ingetekend van verhardingen, voetbalvelden, bomen, lichtmasten, parkeerplaatsen tot afvalbakken toe. Het definitief ontwerp van de MFSA, zwembad en buitenruimte is halverwege november gereed.

We geven in deze nieuwsbrief een globaal doorkijkje naar de planning voor de komende jaren.

In het eerste kwartaal van 2022

Start bouw zwembad!

In het tweede kwartaal van 2022

We starten met het bouwrijp maken van de plek voor de bouw van de MFSA. Eerst wordt onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. De kans dat er iets gevonden wordt is klein. Maar we nemen toch het zekere voor het onzekere. Vervolgens vindt ook archeologisch onderzoek plaats. Daarna worden vier sportvelden ontmanteld. Dit betekent dat alle hekwerken, verlichting, beregening en verharding worden verwijderd. Er wordt een nieuwe, tijdelijke, toegangsweg naar het Dr. Knippenbergcollege gerealiseerd. Voor fietsers is al een tijdelijke afrit vanaf de Rembrandtlaan aangelegd.

In de zomer van 2022 worden er twee nieuwe velden gerealiseerd. Ten eerste het multifunctionele veld, dit is een kunstgrasveld en is klaar in augustus 2022. Kinderen van het Dr. Knippenberg gaan op dit veld gymmen en de leden van SV De Braak trainen en wedstrijden voetballen. 
Tegelijkertijd wordt het huidige hoofdveld van SV De Braak gedraaid en opnieuw aangelegd, dit wordt het nieuwe veld 2. Dit natuurgrasveld is bespeelbaar vanaf zomer 2023. 

In het derde kwartaal van 2022

In oktober 2022 wordt gestart met de bouw van de MFSA. Wanneer de bouw eind 2023 flink is gevorderd, starten we met de aanleg van de Buitenruimte. Nadat de MFSA in gebruik is genomen in de zomer van 2024, wordt het oude stadion gesloopt (eind zomer 2024) en worden ook op die vrijgekomen plek de laatste 3 nieuwe natuurgras voetbalvelden aangelegd. Deze mogen een jaar lang groeien. Dus voor het oog is de Campus dan gereed. Maar eind 2025 is alles gereed en bespeelbaar!

overzicht fase 1 en fase 2
overzicht fase 1 en fase 2 van Campus de Braak
Ingang Knip juni 21
de nu nog modderige ingang van de Dr. Knippenbergcollege

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle vorderingen