Skip to content
Planning De Braak fase 1 - exclusief zwembad
Planning De Braak fase 1 - exclusief zwembad

Doorkijkje planning komende jaren

Nadat vorig jaar de ontwikkelingen rond Campus de Braak tot stilstand kwamen, kunnen we nu in volle vaart weer verder.

Het Voorlopig ontwerp voor zowel de MFSA, buitenruimte (fase 1) en zwembad (fase 2) is gereed.

Komende maanden wordt gewerkt aan het definitief maken van de verschillende ontwerpen. In deze fase worden de nog openstaande aandachtspunten van de verschillende partners en gebruikers zoveel mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt. Alles wordt maatvast ingetekend van verhardingen, voetbalvelden, bomen, lichtmasten, parkeerplaatsen tot afvalbakken toe. Het definitief ontwerp van de MFSA, zwembad en buitenruimte is eind oktober 2021 gereed.

We geven in deze nieuwsbrief een globaal doorkijkje naar de planning voor de komende jaren.

Dit najaar

wordt het multifunctionele kunstgrasveld op De Braak aangelegd dat overdag door de leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege wordt gebruikt. Het huidige kunstgrasveld van de amateurs wordt dan een kwartslag gedraaid En een deel van het huidige natuurgrasveld wat daarnaast ligt wordt verwijderd. Met multifunctioneel wordt bedoeld dat je er zowel met voetbalschoenen als met platte zolen op kunt sporten. Onder dit veld wordt ook een grote waterberging aangelegd om ook te kunnen voldoen aan de klimaatmaateisen.

In het eerste kwartaal van 2022

Start bouw zwembad!

In het tweede kwartaal van 2022

We starten met het bouwrijp maken van de plek voor de bouw van de MFSA. Eerst wordt onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. De kans dat er iets gevonden wordt is klein. Maar we nemen toch het zekere voor het onzekere. Vervolgens vindt ook archeologisch onderzoek plaats. Daarna worden vier sportvelden ontmanteld. Dit betekent dat alle hekwerken, verlichting, beregening en verharding worden verwijderd. Er wordt een nieuwe, tijdelijke, toegangsweg naar het Dr. Knippenbergcollege gerealiseerd. Voor fietsers is al een tijdelijke afrit vanaf de Rembrandtlaan aangelegd.
In 2022 wordt ook het huidige hoofdveld van SV de Braak gedraaid en opnieuw aangelegd. Dit gebeurt in de zomerstop, dus SV de Braak heeft hier geen hinder van. 

ervolgens wordt gestart met de bouw van de MFSA. Wanneer de bouw eind 2023 flink is gevorderd, starten we met de aanleg van de buitenruimte. Nadat de MFSA in gebruik is genomen in de zomer van 2024, wordt het oude stadion gesloopt (eind zomer 2024) en worden ook op die vrijgekomen plek de laatste 3 nieuwe natuurgras voetbalvelden aangelegd. Deze mogen een jaar lang groeien. Dus voor het oog is de campus dan gereed. Maar eind 2025 is alles gereed en bespeelbaar!

 

overzicht fase 1 en fase 2
overzicht fase 1 en fase 2 van Campus de Braak
Ingang Knip juni 21
de nu nog modderige ingang van de Dr. Knippenbergcollege