Skip to content

Eerste bouwactiviteiten Campus de Braak

Op maandag 3 april is Wijnen bouw gestart met de eerste bouwactiviteiten op Campus de Braak. Ze zijn begonnen met het voorboren en dinsdag 11 april willen ze starten met de heiwerkzaamheden. Deze specifieke heiwerkzaamheden duren ca. 5 tot 6 weken. 

Overlast verminderen

Vanwege de grote luifels van de tribunes van het stadion, die grote trekkrachten veroorzaken in de fundering is gekozen voor prefab heipalen. Bovendien zit er vrij ondiep in de bodem een harde laag. Om overlast te verminderen is besloten om deze laag eerst door te boren. Hierdoor komt de heipaal sneller op diepte en hoeft er niet door de eerste harde laag geslagen te worden. Er worden 513 heipalen in diverse afmetingen geplaatst. Deze hebben een gemiddelde lengte van 12 meter.

Tijdens het heien kan er enige vorm van overlast ontstaan. Om te kunnen beoordelen of de trillingen binnen de wettelijk gestelde kaders vallen, worden deze gemonitord door middel van trillingmeters. Deze geven direct een signaal af als de vastgestelde maximale trillingwaarde worden overschreden. Als dit gebeurt neemt de aannemer contact op met de constructeur om te overleggen hoe verder te gaan met de werkzaamheden.

Blijven de trillingen onder de maximale waarde dan is de kans kleiner dan 1% dat er schade ontstaat aan een object.

Aanwonenden

Vooraf zijn direct aanwonenden door de gemeente geïnformeerd door middel van een brief. Daarin is aangekondigd dat hun woning bouwkundig wordt opgenomen voor de start van het heiwerk door Hanselman. Deze opname is ervoor om de staat van de woning vast te stellen. Indien tijdens of na afloop van de heiwerkzaamheden twijfel is ontstaan of er iets is gebeurd is met een object kan met een heropname vastgesteld worden of dit wel of niet het geval is.

Klachten?

Zijn er onverhoopt nog klachten dan kunt u zich melden bij:

       –  www.verbeterdebouw.nl. (Dit kan anoniem)
https://www.verbeterdebouw.nl/?bouwplaats_id=1000319

        – De brievenbus die aan het hek hangt bij de bouwplaats.

Bij  – Bij calamiteiten pak de telefoon en bel naar Wijnen bouw (0493-493625) of bel de gemeente 0492-140492