Skip to content

Marktconsultatie voor aanbesteding

De ontwikkeling van de nieuwe Sport- en beleefcampus De Braak in Helmond komt in een nieuwe fase. Terwijl de selectie van de ontwerpcombinatie voor de multifunctionele sportaccommodatie en buitenruimte loopt, zijn we de aanbestedingsstrategie voor het vervolg aan het ontwikkelen.

Het projectteam onderzoekt op dit moment wat de beste aanbestedingsstrategie is voor de fase na het Voorlopig Ontwerp (VO). Gezien de complexiteit van dit project en de marktontwikkelingen willen we een marktconsultatie houden om ideeën van marktpartijen op te halen. We willen graag de kennis uit de markt benutten zodat we een afgewogen keuze kunnen maken en uiteindelijk een succesvolle aanbesteding organiseren.

De marktconsultatie is gepubliceerd onder de naam: ‘Marktconsultatie Ontwerp en realisatie Sport- en beleefcampus de Braak te Helmond’. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden.
Mocht je partijen op de marktconsultatie willen wijzen dan kan dat via deze link.
De marktconsultatie is ook op Tenderned gepubliceerd.