Skip to content

Minister Helder op Bezoek op Campus De Braak

Minister Helder was op bezoek op uitnodiging van VVD Helmond op Campus De Braak. Wethouder Harrie van Dijk vertelde haar en de andere aanwezigen wat de ontwikkelingen zijn op Campus De Braak.

De minister reageerde heel positief. Belangrijk vindt ze de samenwerking van gemeente, sport en onderwijs in deze ontwikkeling. De fysieke toegankelijkheid van Campus De Braak is een middel om te komen tot gezondheidswinst, ontmoeting en daarmee het tegengaan van eenzaamheid van alle Helmonders. De minister gaf aan graag geïnformeerd te willen blijven over Campus De Braak.