Skip to content

Ondertekenmoment exploitatie en beheer Zwembad De Braak

Dinsdagmiddag 9 mei was er een officieel onderteken moment voor Zwembad De Braak. De exploitatie overeenkomst en het huurcontract tussen Optisport en de Gemeente Helmond zijn getekend. Optisport zal gaan bijdragen aan een gezond en sociaal Helmond.

Beide partijen verheugen zich op de 15 jarige samenwerking. Dit is een mooie stap voor het zwembad waar we allemaal erg trots op zijn. 

Directie Optisport:

Optisport is opgetogen met de keuze van de gemeente Helmond. Het nieuwe zwembad De Braak wordt een plek waar alles draait om gezondheid en bewegen en waar (zwem)aanbod is voor elke doelgroep. Met een horeca waar onze gasten elkaar kunnen ontmoeten en na hun activiteiten gezellig kunnen napraten.
Vanuit onze overtuiging dragen wij bij aan een gezond en sociaal Helmond. We sluiten ons graag aan bij het Helmondse Sportakkoord en gaan actief de samenwerking aan met lokale organisaties en verenigingen om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

We zien er naar uit om op zeer korte termijn kennis te maken met het personeel van zwembad De Wissen en willen de medewerkers graag behouden voor zwembad De Braak. De komende periode staat eveneens in het teken van kennismaken met de vaste gebruikers van het zwembad.