Skip to content
Plattegrond van indeling Multifunctionele Sportaccommodatie op Campus de Braak
Concept indeling van de ruimtes in de Multifunctionele Sportaccommodatie

Ontwerp multifunctionele sportaccommodatie in ontwikkeling

In juni 2019 presenteerde het architectenteam (MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD) de eerste ontwerpvisie voor de multifunctionele sportaccommodatie. Nu, ruim een halfjaar later, is de uitwerking van de visie tot een voorlopig ontwerp in volle gang. De architect heeft regelmatig overleg met de partners van het project en de toekomstige gebruikers van het complex.

In de multifunctionele sportaccommodatie komt een aantal functies samen: het stadion als thuisbasis voor Helmond Sport, onderwijshuisvesting voor de Praktijkschool Helmond, een NOC*NSF sporthal, enkele gymzalen, de accommodatie voor de amateurvoetballers van SV De Braak (Helmondia en Mulo) en voor JvdI De Fysioclub.

Samen sleutelen aan de indeling van ruimtes
In diverse avondsessies met de toekomstige gebruikers is veel aandacht besteed aan de indeling van de ruimtes in het complex. Zitten alle beoogde ruimtes erin? Zodanig dat ze ook goed gebruikt kunnen worden in de toekomst? En past het binnen de kaders zoals deze zijn vastgelegd in het Programma van Eisen? 

Tijdens de sessies wordt telkens uitgegaan van een indelingsplan dat de architect ontwikkelt. Deze indeling wordt besproken en de gebruikers halen ook reacties op bij hun achterban. De architect verwerkt de reacties, waarna een aangepaste indeling volgt. Op deze manier wordt constructief samengewerkt aan een ideale plattegrond voor het complex. Voor de stadionfunctie is het streven een compact stadion te ontwerpen waar de beleving van de wedstrijden optimaal is.
Eind 2019 is het voorlopig ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie klaar.

Ontwerp buitenruimte
Voor de ruimte rondom het complex werkt de landschapsarchitect tegelijkertijd aan een landschapsontwerp. Naast de geplande sportvelden is er ruimte voor individuele sport en ontspanning, parkeren en een schoolplein. Voor het ontwerpen van de buitenruimte vinden ontwerpsessies plaats met partners, toekomstige gebruikers maar ook bewoners van de omliggende wijken. Zie ook: Sessies ontwerp buitenruimte