Skip to content

Stand van zaken ontwikkelingen Campus de Braak

De afgelopen weken is Campus de Braak veelvuldig in het nieuws geweest. Aanleiding daarvan is het feit dat Helmond Sport niet akkoord is gegaan met het voorlopig ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie (MFSA). Graag geven wij een toelichting en een vooruitblik op het verdere proces.

Begin 2020 is het voorlopig ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie voorgelegd aan alle partners van het project. Nadat Helmond Sport had aangegeven niet akkoord te gaan met het ontwerp, zijn er aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de inhoudelijke wensen. Ook daarna kon Helmond Sport niet instemmen met het ontwerp.

Bemiddelingstraject

Vervolgens is, onder leiding van een externe bemiddelaar, met alle partners (gemeente Helmond, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), Helmond Sport, JVDI de Fysioclub, en amateurverenigingen Mulo en Helmondia) een bemiddelingstraject doorlopen. Daarbij werd duidelijk dat Helmond Sport het niet verantwoord vindt om door te gaan met deelname aan het project. De financiële positie waar zij op dit moment in verkeren, levert een onvoldoende solide basis op om nu verder te gaan.

Meerdere belangen

De belangen van de andere partners zijn eveneens op tafel gekomen. Immers, de nieuwbouw van het Dr.-Knippenbergcollege is gestart en er zijn afspraken over de nieuwbouw van een NOC*NSF sporthal, sportzalen en Praktijkschool van OMO, over de accommodatie van de amateurverenigingen en over huisvesting voor JVDI de Fysioclub. Vanuit de partners is begrip voor de situatie waarin Helmond Sport verkeert. De meerwaarde van Helmond Sport voor het samenwerkingsconcept staat nog overeind. Maar feit is dat geen zicht is op instemming van Helmond Sport met het voorlopig ontwerp.
Naar aanleiding van de ontstane situatie heeft de gemeenteraad op 3 juni en 9 juni jl. extra raadsvergaderingen gehouden over de uitkomst van het bemiddelingstraject en de ontstane situatie.

Wethouder Van Dijk: “Als college geloven wij nog altijd in het concept waarin de samenwerking tussen al deze partners en de meerwaarde voor de stad. Het is jammer dat we moeten constateren dat onze oorspronkelijke droom niet in deze vorm verder kan gaan en dat Helmond Sport op dit moment niet verder kan gaan in het project. Met alle partners bekijken we hoe de samenwerking wél voortgezet kan worden want die meerwaarde onderschrijven alle partners.”

Garantiestelling

Op verzoek van de besturen van Mulo en Helmondia heeft de gemeente inmiddels een garantiestelling afgegeven dat alle afspraken van kracht zijn, ongeacht de wijze waarop het project wordt voortgezet. De nieuwe fusieclub SV De Braak heeft daarmee zekerheid dat ze straks de beschikking heeft over voldoende kleedkamers, velden en bijgebouwen.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan de gemeente en OMO samen met de architect een aangepast stedenbouwkundige visie ontwikkelen voor Campus De Braak 2.0. Deze visie wordt met partners JVDI de Fysioclub en SV de Braak besproken en afgestemd. Zo wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van de multifunctionele sportaccommodatie op Campus De Braak zonder Helmond Sport.
Daarbij blijven de ambities zoals in 2017 opgezet overeind: in samenwerking een nieuwe Sport- en beleefcampus realiseren op sportpark De Braak, waar top- en breedtesport, onderwijs en welzijn samenkomen. Het doel is om gezamenlijk de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken en synergie te vinden in medegebruik van ruimten.