Skip to content
Voorbeeld van een skills garden in Almere
Een voorbeeld van een Skills garden zoals toegepast in Almere

Subsidie voor innovaties op de Campus

Met Sport- en beleefcampus De Braak creëren we een bruisende plek voor de stad. Talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid worden hier beleefd en gestimuleerd. Kruisbestuiving tussen gebruikers en betrokken partijen moet leiden tot steeds weer nieuwe initiatieven. Om dit gedachtegoed te versterken hebben we aanspraak gemaakt op financiële middelen vanuit Brainport Development. Met succes!

Brainport Development stelt subsidie beschikbaar om het voorzieningenniveau in de regio op het gebied van sport, cultuur en natuur te verbeteren. Voor Campus De Braak heeft Brainport Development onlangs een bijdrage van € 850.000 toegezegd. Hier zijn we erg blij mee!
De financiële bijdrage maakt het mogelijk om twee innovatieve concepten te realiseren die de campus tot een nóg interessanter gebied maken: Het Athletic Skills Model en de Slimme Campus.

Athletic Skills Model

Het Athletic Skills Model (ASM) is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs, de gezondheidszorg en de sector kunst en cultuur. Dit komt tot uiting in een Skills garden. Een Skills garden bestaat uit uiteenlopende elementen in de openbare ruimte waarmee alle belangrijke grondvormen van bewegen (balanceren, klimmen, gooien, vangen en springen) beoefend kunnen worden door jong en oud. Deze op maat gemaakte plek nodigt uit tot beweging en sport, maar ook om te beleven, te participeren, te ontmoeten en te groeien.

Slimme campus

In heel Helmond wordt glasvezel uitgerold, ook op Campus De Braak. Deze infrastructuur maakt het mogelijk om een slimme campus te ontwikkelen. Een campus die interactief is met haar gebruiker. Door de toepassing van diverse sensoren, aangesloten op een dataplatform, wordt een broedplaats van innovatieve toepassingen gerealiseerd die sport, educatie en bedrijvigheid aan elkaar verbindt.

Op dit moment worden de concepten nader uitgewerkt en geïntegreerd in het ontwerp voor de Campus.