Skip to content

Resultaten onderzoek InnoBeweegLab

Afgelopen tijd heeft InnoBeweegLab een bewonersonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om op te halen welke behoeftes er zijn als het gaat om sporten en bewegen in de omliggende wijken van Campus De Braak. Deze input wordt gebruikt bij het uitwerken van het concept voor de Slimme Campus.

Slimme Campus: technologie inzetten om het gebruik van de campus te stimuleren en leuker te maken

Gemeente Helmond ontvangt een subsidie vanuit Brainport Development binnen de financieringsregeling Regio Deal. Met deze subsidie geven we de buitenruimte van Campus De Braak een kwaliteitsimpuls zodat het een plek wordt waar sporten, spelen, leren, ontmoeten en verbinden nog meer gestimuleerd wordt. Enerzijds hebben we dat gedaan door het integreren van het Athletic Skills Model (ASM): diverse elementen in de buitenruimte van de campus stimuleren sporten en bewegen op subtiele wijze. Anderzijds willen we de campus ‘slim’ maken. Het doel hiervan is om de fysieke inrichting van de campus nog beter te laten aansluiten op de doelen. We gebruiken technologie om het gebruik van de campus te stimuleren en leuker te maken.

Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in de wijken Helmond-Noord, Helmond-Oost, Binnenstad, Rijpelberg en Dierdonk. Binnen deze wijken hebben 364 bewoners gereageerd op de enquête.

Hieronder leest u de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:

  • Er wordt laag gescoord op de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving. Dit betekent dat de openbare ruimte in mindere mate als beweegvriendelijk wordt ervaren;
  • Het aspect ‘ontmoeten’ in de buurt scoort met een 5,5 (schaal 1-10) laag. Bewoners missen plekken of voorzieningen die ontmoeten bevorderen;
  • Er is behoefte aan zaken die ‘spontaan spelen’ voor kinderen bevorderen. Het gaat dan om voorzieningen die daarop inspelen;
  • 26% van de respondenten mist sportmogelijkheden in de buurt;
  • Bewoners geven aan het liefst doordeweeks in de avond met vrienden en familie te sporten en te bewegen om de gezondheid te bevorderen;
  • Ten aanzien van de nieuwe campus hoopt 44% er te kunnen sporten en bewegen op eigen niveau, 38% wil een horeca faciliteit en 36% van de respondenten geeft aan nieuwe mensen te willen ontmoeten.

En nu? De volgende stap

Op basis van het onderzoek gaat InnoBeweegLab in gesprek met de partners op de campus om de resultaten te bespreken en behoeftes op te halen. De volgende stap richting een concept voor de Slimme Campus is het creëren van een kansenkaart voor de buitenruimte. Een kansenkaart is een overzicht van mogelijke innovatieve toepassingen in de buitenruimte van de campus die ervoor zorgen dat de campus nog beter inspeelt op de behoeftes van omwonenden en partners. Het is eigenlijk een concept voor de Slimme Campus op basis waarvan we keuzes gaan maken voor een concrete uitwerking. Daarmee maken we de campus nog beter. Tijdens het volgende CampusCafé op 28 september wordt het eindresultaat van de kansenkaart gepresenteerd.