Skip to content

Slimme Campus en ASM

Campus De Braak wil toonaangevend zijn op het gebied van technologie in combinatie met beweging. Om dit mede mogelijk te maken is er
vanuit Brainport Development een subsidie toegekend. Dit is gedaan om twee
concepten in de buitenruimte van Campus de Braak te ontwikkelen. Het Athletic Skills Model (ASM) en de Slimme Campus. We zullen je uitleggen wat deze concepten inhouden en hoever het staat met de ontwikkeling ervan.  
 

 

 

Running track

Slimme Campus
De Slimme Campus bestaat uit slimme toepassingen voor zowel de beheerders als de gebruikers. 

Beheerderstoepassing
Op de campus worden verschillende sensoren geïnstalleerd om een aantal aspecten te monitoren. Het gaat hierbij om sensoren die de temperatuur en luchtkwaliteit meten. Hiermee krijgen we inzicht in bijvoorbeeld hittestress op de campus en hoe gezond de lucht is waarin we sporten. Ook worden er sensoren geplaatst die geluid meten. De campus wordt een open campus en zal ook in de avond gebruikt worden. Met de geluidssensoren willen we monitoren of er overlast plaats vindt en waar dat dan is. De sensoren worden verwerkt in de buitenverlichting.

Gebruikerstoepassing
Voor de toekomstige gebruikers zijn we op zoek gegaan naar slimme toepassingen die de campus nog interessanter maken. Daarvoor zijn de bewoners uit de omliggende wijken benaderd. Er is gekeken welke behoeftes de toekomstige gebruikers hebben ten aanzien van de campus. Op basis van de uitkomsten is voor deze slimme toepassingen gekozen:

QR-fit
Op diverse plekken op de campus worden paaltjes geplaatst met een QR code. Deze code wordt wekelijks ververst door de QR-fit app. Met deze gratis te downloaden app kun je de QR codes scannen met je telefoon. Je kunt de QR codes gebruiken om (sport)oefeningen te doen op je eigen niveau. De paaltjes worden in een route geplaatst die onderdeel is van routes in de omliggende wijken. Je kunt een beweegroute starten vanuit de wijk, maar ook per paaltje oefeningen doen via de app.

Smart Goals
Door het gebruik van een app en het combineren van bewegen en gamen wordt je uitgedaagd om in beweging te komen. De Smart Goals worden op twee manieren toegepast op de campus. Er komt een skillscourt met een aantal poortjes waarop je straks interactieve oefeningen kan beoefenen voor bijvoorbeeld voetbal of hockey. Daarnaast worden er twee poortjes geplaatst aan een looppad waarop je sprintoefeningen kan doen.

 

MFSA De Braak Helmond
MFSA De Braak met daar omheen de running track

ASM
ASM (Athletic Skills Model) is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsmodel voor de topsport, de breedtesport en ongeorganiseerde sport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. In de uitwerking van het definitief ontwerp van de buitenruimte zijn elementen van ASM meegenomen. 

Deze elementen zijn onder andere terug te vinden in de running track die om de Multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) loopt. Op de running track wordt je straks op diverse plekken uitgedaagd om te bewegen. Zo is er bijvoorbeeld een ASM trappenpartij aan de oostkant van de MFSA, diverse kombochten en een wave-line. 

Aan de noordkant komt een calisthenics-hub waar je uitgedaagd wordt voor een outdoor workout. Diverse toestellen zijn ontworpen om jong en oud te laten sporten op eigen niveau. ASM is volledig geïntegreerd in het ontwerp van de buitenruimte en alle elementen worden op elkaar afgestemd.

 

De running track gaat mee in het gecreëerde glooiende landschap