Skip to content

Update aanbesteding realisatie MFSA

Woensdag 20 juli is de inschrijvingsfase voor de aanbesteding voor de realisatie van de Multifunctionele Sportaccomodatie (MFSA) op Sport- en Beleefcampus De Braak in Helmond gestart. Dit houdt in dat de eerder geselecteerde partijen tot vrijdag 18 november 12.00 uur hebben om een aanbieding te doen voor de realisatie van de MFSA. In januari wordt de definitieve opdracht verstrekt. Daarmee komt de start van de bouw van de MFSA in zicht. Er wordt naar gestreefd om in het eerste kwartaal van 2023 te starten met de bouw.

Over de MFSA

De MFSA wordt een multifunctioneel, duurzaam en innovatief complex op Campus De Braak. In dit complex wordt een combinatie van onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport gerealiseerd. Zo gaat de MFSA functioneren als thuisbasis voor Helmond Sport, de Praktijkschool Helmond, SV De Braak en JVDI de Fysioclub.