Skip to content

Update aanleg veld 7

Op woensdag 6 juli is de aanleg van veld 7 gestart. Het huidige hoofdveld van SV De Braak wordt een kwartslag gedraaid en komt wat meer richting het kanaal te liggen. De aannemer is op dit moment volop bezig met de werkzaamheden.
 

Wat is er al gedaan?

Er zijn twee kleine verontreinigde plekken verwijderd en de nodige sloopwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Zo zijn de tribune, bestrating en hekwerken verwijderd. Aansluitend is de oude grasmat gefreesd en is de bekabeling voor de nieuwe veldverlichting aangebracht.
 

Vervolgstappen

Doordat het veld wat meer richting het kanaal komt te liggen moet er een strook met grond worden aangevuld. Deze grond wordt volgende week aangevoerd. Ook wordt binnenkort de beregeningsinstallatie aangebracht. Als dat klaar is wordt het nieuwe veld geëgaliseerd en ingezaaid. De bedoeling is dat dit over enkele weken gaat plaatsvinden.