Skip to content

Update bouw zwembad

Met de onthulling van het bouwbord door wethouder Harrie van Dijk en Mark Westra, directeur van bouwer OLCO, kwam het nieuwe zwembad op Campus De Braak al een stap dichterbij. Inmiddels is de bouwplaats ingericht en zijn de funderingspalen geboord. Momenteel is de aannemer bezig met het aanbrengen van de funderingen en de vloeren van de zwembaden. Tot aan de bouwvak zal de aannemer met beton werkzaamheden bezig zijn. Naar verwachting kan het zwembad na de zomer van 2023 in gebruik worden genomen.