Skip to content

Voorlopig Ontwerp: krachtige visuele eenheid in glooiend park

Begin februari is het Voorlopig Ontwerp voor Sport- en beleefcampus De Braak in Helmond gepresenteerd aan de Adviescommissie. Het team van architecten, bestaande uit MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD, gaf een toelichting op het ontwerp waarin de multifunctionele sportaccommodatie en het omliggende park in elkaar opgaan tot een herkenbaar, groen icoon.

 

Het Voorlopig Ontwerp is een verdere uitwerking van de ontwerpvisie waarmee het architectenteam in juni 2019 de opdracht voor het ontwerpen van Campus De Braak verwierf. In het ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie is heel goed nagedacht over multifunctionaliteit. Aan de beide lange zijden van het complex zijn verschillende functies geclusterd. Aan de westzijde de Praktijkschool Helmond, de ruimtes en hoofdtribune van Helmond Sport en JvdI De Fysioclub. En aan de oostzijde de NOC*NSF sporthal en amateurvoetbalaccommodatie voor SV De Braak (Mulo en Helmondia). Deze combinaties van functies versterken elkaar en maken optimaal gebruik van elkaars ruimte.

Krachtig visueel geheel
Ondanks de verschillende gebruikers met ieder hun eigen identiteit, straalt het gebouw een krachtige visuele eenheid uit. Dit wordt versterkt door de metallic-witte gevelband waarmee het complex rondom is omwikkeld. De gevelband volgt het landschap en maakt het tot een dynamisch geheel. Zowel de gevelband als het landschap openen zich op strategische plekken voor de entrees naar de gebouwdelen en het stadion. Daartussen is ruimte voor veel glas waardoor er veel interactie is tussen binnen en buiten. In de avonduren krijgt de gevel een extra dimensie door de toepassing van geïntegreerde verlichting.

Sport en recreatie in het groen
Rondom de multifunctionele sportaccommodatie komt veel groen. Niet alleen om te zorgen voor een aantrekkelijke omgeving, maar ook in het kader van klimaatbestendigheid en bestrijding van hittestress. Het gebouw is geïntegreerd in een glooiend landschap met verhogingen, maar ook met verdiepingen voor de wateropvang.
Het gebouw wordt omringd door een centrale rondgang die alle entrees en toegangen met elkaar én de omliggende wijken verbindt. Deze rondgang biedt onder andere een running track en een gedeeld pad voor fietsers en voetgangers met daarlangs bankjes. Op de vier hoekpunten van het gebouw komen speciale verblijfsplekken die ieder een verschillende invulling krijgen. Aan de noord- en oostzijde van het gebouw is sprake van een levendig deel met ruimte voor intensieve sporten. De andere zijden bieden meer ruimte voor rust en ontspanning. Naast de running track en voetbalvelden is in het ontwerp ruimte voor diverse beweeg- en sportactiviteiten gereserveerd.

Innovatie
Het brede aanbod maakt het mogelijk om Campus De Braak uit te laten groeien tot een levendige ontmoetings- en recreatieplek. Niet alleen voor de bewoners van de omliggende wijken en Helmond, maar ook voor de regio. De subsidie van €850.000 die het project onlangs ontving vanuit de Brainport Regiodeal, zal daaraan bijdragen. Het biedt mogelijkheden voor toevoeging van innovatieve sport- en spelelementen en technologie voor slim gebruik van data.

Definitief Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp wordt in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De architecten zullen in nauwe samenwerking met gemeente Helmond, OMO Scholengroep Helmond en de andere partners, het Voorlopig Ontwerp uitwerken tot een Definitief Ontwerp.

 

Impressie van Voorlopig Ontwerp Campus De Braak
Impressie van Campus De Braak van MoederscheimMoonen Architects,+ FaulknerBrowns Architects,+ CULD